SSK Primi Taban Ve Tavanı Sosyal Güvenlik Kurumu her yıl 6 aylık dönemler için SSK primi taban ve tavan oranlarını belirlemektedir. Kurum tarafından belirlenen prim ödemesine esas tavan ve taban…